Līkums “Par uzņēmuma ienākuma nodokli” no 2018.gada

Atpakaļ

Semināra programma:

 • Likme un nodokļu taksācijas periodi.
 • Jauna pieeja ar nodokli apliekamai bāzei.
  •    Sadalītā peļņa.
  •    Nosacītā sadalītā peļņa.
  •    Izdevumi, kas nav saistīti ar saimniecisko darbību.
  •    Reprezentācijas izdevumi.
  •    Izdevumi pasākumiem personāla ilgtspējīgai attīstībai.
  •    Neuzticami parādi, pārejas noteikumi.
  •    Dividendes un nosacītās dividendes.
 • Citas izmaiņas un pārejas noteikumi.

Semināra apraksts:

 • 1. nodarbība:
 • dienas grupa
 • 2019. gada 18. martā
 • no 14:00 līdz 17:00
 • Lektore: Lilija Sokola
 • Cena: 65.00 EUR+PVN
Reģistrācija

Atpakaļ