Līkums “Par iedzīvotāju ienākuma nodokli” ņemot vēra izmaiņas no 01.01.2024

Atpakaļ

Semināra programma:

 • Apliekamie un neapliekamie ienākumi fiziskām personām.
  • Saimnieciskās darbības pazīmes fiziskām personām,
  • Labumi un dāvanas nodarbinātām un nenodarbinātām personām,
  • Naudas izsniegšana pēc norēķina.
  • Valdes locekļu aplikšana ar nodokļiem.
  • Izsniegtie un saņemtie aizdevumi, ieņēmumi no procentiem,
  • Noma no fiziskās personas un nekustama īpašuma bezatlīdzības lietošanas līgums, autotransports un pārējais īpašums,
  • Ienākumi no kapitāla.
  • Gada deklarācijas iesniegšanas pienākums.
 • Uzņēmuma līgumi, pilnvarojuma un autortiesību līgumi, to priekšrocības. Draudi atzīt tās par darba attiecībām
  • Darbinieku noma.
 • Ienākumu diferencētā likme.
  • Ienākuma nodoklis saimnieciskās darbības veicējiem.
 • Nodokļu izmaiņas saimnieciskās darbības veicējiem.

Semināra apraksts:

 • 1. nodarbība:
 • dienas grupa
 • 2024. gada 4. martā
 • no 13:00 līdz 17:00
 • Lektore: Lilija Sokola
 • Cena: 90.00 EUR+PVN
Pieteikties

Atpakaļ