Individuālās nodarbības nodokļu uzlikšanas piemērošanā Latvijā fiziskām un juridiskām personām.